MDX Webinar: Moldex3D Tips Part 1 & 2 – Pre-processing & Post-processing

MDX Webinar: Moldex3D Tips Part 1 & 2 – Pre-processing & Post-processing

Event Information ในช่วงฤดูร้อนนี้ Moldex3D ได้เตรียมการสัมมนาผ่านเว็บที่แบ่งเป็น 2 ส่วนเพื่อพาให้คุณได้รู้ทราบถึงแนวคิดพื้นฐานของการจำลองการฉีดขึ้นรูปและ ABCs ของ Moldex3D Studio ในส่วนที่ 1 ขั้นตอนก่อนการประมวลผล...
MDX Webinar: Moldex3D Tips Part 1 & 2 – Pre-processing & Post-processing

MDX Webinar: Moldex3D Tips Part 1 & 2 – Pre-processing & Post-processing

Event Information ในช่วงฤดูร้อนนี้ Moldex3D ได้เตรียมการสัมมนาผ่านเว็บที่แบ่งเป็น 2 ส่วนเพื่อพาให้คุณได้รู้ทราบถึงแนวคิดพื้นฐานของการจำลองการฉีดขึ้นรูปและ ABCs ของ Moldex3D Studio ในส่วนที่ 1 ขั้นตอนก่อนการประมวลผล...
MDX Webinar: Results Interpretation

MDX Webinar: Results Interpretation

Event Information Moldex3D มีความยินดีที่จะเชิญคุณเข้าร่วมการเทรนนิ่งที่จะถึงนี้ในปี 2564 เพื่อปรับปรุงทักษะการแก้ไขข้อบกพร่องในการฉีดพลาสติกหลังจากวิเคราะห์ผลการจำลอง Moldex3D ได้จัดหลักสูตรสำหรับผู้ใช้ในการทำความเข้าใจวิธีการตีความผลการวิเคราะห์ หลักสูตรนี้ 4...
MDX Webinar: Smart Simulation Data Storage and Management

MDX Webinar: Smart Simulation Data Storage and Management

Event Information สำหรับอุตสาหกรรมการฉีดขึ้นรูปพลาสติก หลายท่านรู้จักซอฟต์แวร์ CAE จำลองการฉีดขึ้นรูปเป็นอย่างดีอยู่แล้ว เพียงแต่มีประสบการณ์น้อยกว่าสำหรับระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเวิร์กโฟลว์และการจัดการข้อมูล ในการสัมมนาทางเว็บนี้เราจะแบ่งปันแพลตฟอร์มการจัดการ...
ACMT TALK #3: Residual Stress Seminar

ACMT TALK #3: Residual Stress Seminar

Event Information ACMT TALK WEBINAR SERIES #3 ใน series ที่ 3 นี้เราได้เลือกหัวข้อ “วิธีหาความเค้นตกค้างในชิ้นงานพลาสติก อย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”...